دوره مخراجی و قلم زنی استاد مجتبی طاهری مجد

 

دوره ی مخراجکاری شامل این پکیج می شود :

آشنایی با ابزار
آموزش میدان دادن قلم ها و تیز کردن
آموزش تکنیک کاسه ای آمریکایی
آموزش مرصع کاری :
 با یادگیری آن توانایی اجرای فرم‌های مختلف با قلم و نگین های مختلف رو پیدا می‌کنید
مرصع کاری ( تکنیک قلمزنی و فرم دادن در مخراجکاری هست )

به عنوان مثال :
قلم(برگ. ۳ گوش، 4 گوش قلم ابریک، ۲ گوارسه ،۴ گوارسه ، جوشیده و قلم جلا )

تکنیک تنیسی
چنگی سنگهای ریز( مارکیز، گرد باگت)
چنگی درشت
دیواره ای ( گرد مارکیز ، چهارگوش)
ریلی

پکیج قلمزنی :

معرفی انواع قلمها
آموزش ساخت قلم های مخصوص حکاکی دست ساز
تیز کردن قلمها
آموزش درگیری :

آموزش سایه پردازی در قلمزنی اروپایی
حاشیه در قلم اروپایی
بکراند در قلمزنی اروپایی
و تمامی نکات لازم برای قلمزنی