جی سی ابزار
جی سی ابزار

توضیحات آگهی

تمام استیل..دقیق و بدون لقی..
۰_۱۵۰ دقت ۵ صدم
وقتی هنرستان بودم خریدم و اصلا کارگاهی نبردمش