جی سی ابزار
جی سی ابزار
فرز آویز ترکیه ایی و دستگاه خم کن

توضیحات آگهی

هر کاملا سالم و نو هستن هیچ استفاده ایی ازشون نشده