جی سی ابزار
2,000,000 تومان
شماره آگهی: 1576
جی سی ابزار

توضیحات آگهی

سرپیک جوشکاری بریزیلی
فقط از سری بزرگ آن چندبار استفاده شده
به دلیل تغییر سبک کاری ام می فروشم